W Zespole Szkół nr 3 we Włocławku działają Samorządy Uczniowskie na poziomie każdej ze szkół. Pracą samorządów kierują ich przedstawiciele wspierani przez nauczycieli – opiekunów. Celem pracy Samorządów Uczniowskich jest wzbudzanie u uczniów motywacji do wysiłku, kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie i innych, dążenie do życia w społeczeństwie w poczuciu przynależności do niego. Opiekunowie dzieci i młodzieży pragną, by ich wychowankowie nabyli nowe umiejętności przydatne w życiu codziennym tj.: organizacja czasu wolnego, planowanie działań, odkrywanie własnych predyspozycji. Poprzez uczestnictwo w życiu szkoły umocnią wiarę we własne możliwości, osiągną sukcesy, odkryją radość działania i zostaną wyposażeni w optymizm na przyszłość. Opiekunom Samorządów Uczniowskich przyświeca myśl Janusza Korczaka:

„Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil” Janusz Korczak

PLANY PRACY

Przedszkole i Szkoła Podstawowa (kl. I-III): pobierz
Szkoła Podstawowa (kl. IV-VIII): pobierz
Szkoła Branżowa I Stopnia i SPP: pobierz

 

Przedszkole - Szkoła Podstawowa klasy I - III

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej klas 1-3

  

Sekcja porządkowa 

Kamil Stolarski-klasa 2a

Kamil Latowski-klasa 2bA 

Wojciech Szczęsny-klasa 3bA 

 

Sekcja kulturalno-oświatowa 

Olivier Kruszewski–klasa 3dA

Nikodem Matuszewski-klasa 2a 

Michał Łapciak –klasa 1a 

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego 

mgr Marzena Kuczewska 

mgr Aleksandra Balcerzak-Dębowa 

mgr Marta Kuczyńska 

mgr Monika Ropejko

 

Szkoła Podstawowa klasy IV – VIII

Z-ca Przewodniczącej

Przewodniczący: Wiktor Bachórski, Zastępca przewodniczącego: Szymon Klimanowski

 

Sekcja porządkowa:

Adrian Chojnacki – kl.4a

Dominik wieczorek – kl. 8d

Mateusz Dorsz – kl.8b

Klaudia Troszyńska – kl. 6b

Sekcja kulturalno – oświatowa: 

Katarzyna Kwiatkowska – kl.5a

Katarzyna Lipska – kl. 4b

Julia Bielińska – kl. 8b

Jarosław Sieradzki kl. 7a 

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: 

p. Anna Maszkiewicz

p. Wiesława Siedlecka

p. Aleksandra Balcerzak-Dębowa

  

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA, SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Rada Samorządu Uczniowskiego Szkoły Branżowej I Stopnia i Szkoły Przysposabiającej do Pracy w roku szkolnym 2021/2022

 

Przewodnicząca - Ewa Wierzbicka klasa 3 c BSIS
 
Członkowie:
Natalia Brzezińska klasa A2 SPP
Karol Wyrzykowski klasa 3b BSIS
Julia Rogulska klasa 3a BSIS

 

Opiekunowie SU:

mgr Agnieszka Łukasiak – Politowska
mgr Agnieszka Łukomska
mgr Marta Pałucka - Lewandowska