Oferta edukacyjna

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Branżowa Szkoła I Stopnia, Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

Zajęcia specjalistyczne

Bogata oferta zajęć specjalistycznych prowadzonych w naszej szkole. Ciągle rozwijamy się dalej! Zapraszamy!

Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy

Interdyscyplinarne wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Strefa Rodzica

Drogi Rodzicu, Tutaj znajdziesz różnego rodzaju dokumenty oraz informacje związane z nauką Twojego dziecka w naszej szkole.

Stołówka szkolna
Smacznego!

Wniosek o wydanie informacji
o dziecku/uczniu

Wypożyczalnia rowerów
trójkołowych i sprzętu rehabilitacyjnego

Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych

Ośrodek powstał w ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przy udziale Gminy Miasto Włocławek i firmy budowalnej Inwest Bud Artur Stępień.

Cel: zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością oraz pomoc jego rodzinie.

Do szczególnych zadań ośrodka należy:

 1. Udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka.
 2. Wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy w szczególności, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.
 3. wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom.
 4. Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.

Formy wsparcia dla uczestników programu:

Poradnictwo

 • udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
 • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;

Pomoc

 • wskazywanie i organizowanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz innych specjalności.

Zespół Szkół nr 3 we Włocławku oferuje dzieciom następujące formy pomocy: terapię logopedyczną, terapię pedagogiczną, terapię psychologiczną, Terapię Integracji Sensorycznej, zajęcia ruchowe, rehabilitację ruchową, terapię ręki, terapię surdopedagogiczną, terapię neurologopedyczną, dogoterapię, felinoterapię, socjoterapię, terapię polisensoryczną, hortiterapię, aromaterapię, chromoterapię.

Dla kogo?

 • dla dzieci z miasta Włocławek od 0. roku życia do czasu podjęcia nauki w szkole.
 • dla dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka i/lub orzeczenie o niepełnosprawności i/lub zaświadczenie lekarskie
 • dla dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka lub zaświadczenie od lekarskie lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dla dzieci, których rodziców niepokoi rozwój dziecka.

Gdzie?

Zespół Szkół nr 3 we Włocławku
ul. Nowomiejska 21
87-800 Włocławek

tel. 54. 412.10.11.

Zajęcia są bezpłatne!

Terapeuta pracuje z dzieckiem indywidualnie!

Dokumenty do pobrania

 1. Deklaracja uczestnictwa.
 2. Formularz zgłoszeniowy.
 3. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w programie "Za życiem"
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Oświadczenie uczestnika programu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie-wykorzystanie wizerunku.
 6. Klauzula informacyjna dla rodziców/prawnych opiekunów dziecka-uczestnika programu "Za życiem"
 7. Oświadczenie.
 8. Zaświadczenie lekarskie.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.