×

Logowanie do Strefy nauczyciela


Zapomniałeś login?


Zapomniałeś hasło?

Strefa Rodzica

Statuty, regulaminy, procedury, zebrania, dzwonki itp... Więcej...

MENU OBIADOWE - stołówka szkolna

Wypożyczalnia rowerów trójkołowych

Regulamin, dokumenty, informacje... Więcej

Punkt konsultacyjny

Punkt konsultacyjny dla rodziców i nauczycieli. Więcej...

Jesteśmy na Facebook

Jesteśmy też tutaj!

Zespół Szkół Nr 3

ZSnr3 Zapoznaj się ze wszystkimi typami szkół, które wchodzą w skład naszej placówki.

Wsparcie

Statystyki

Odsłon artykułów:
2179093

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

Szkoła Branżowa I Stopnia - Informator

Kto może zostać naszym uczniem ?

młodzież, która ukończyła szkołę podstawową/gimnazjum, posiada orzeczenie z Poradni Psychologiczno? Pedagogicznej o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim lub będąca w normie intelektualnej, ale posiadająca orzeczenia o niepełnosprawności.

Jak długo trwa nauka w naszej szkole ?

kształcenie w Branżowej Szkole I Stopnia trwa trzy lata. Obowiązkowi szkolnemu podlegają uczniowie do 18 roku życia, jednak mogą kontynuować naukę do 24 roku życia-zgodnie z nowymi przepisami prawa oświatowego.

Jakie kierunki kształcenia oferujemy ?

Branżowa Szkoła I Stopnia kształci młodzież wg nowej podstawy programowej w trzyletnim cyklu nauki w następujących kierunkach:

 • kucharz
 • krawiec
 • piekarz
 • cukiernik
 • sprzedawca
 • ślusarz
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowe
 • ogrodnik
 • stolarz - NOWY KIERUNEK!

W jaki sposób kończy się nauka w BSIS?

trzyletni cykl nauki kończy się egzaminem państwowym (nie jest on obowiązkowy). Każdy absolwent, który zakończy egzamin z wynikiem pozytywnym, otrzymuje tytuł robotnika wykwalifikowanego.

Co zapewniamy ?

szkoła dysponuje dobrze wyposażonymi pracowniami: gastronomicznymi, ślusarskimi, krawieckimi, w których odbywa się praktyczna nauka zawodu oraz dwiema nowoczesnymi pracowniami komputerowymi. Do dyspozycji uczniów jest doskonale wyposażona biblioteka szkolna, świetlica, sala gimnastyczna, siłownia oraz stołówka.

Pomoc dla ucznia!

prowadzimy pomoc dla ucznia w zakresie: rewalidacji, logopedii, psychologii, rehabilitacji ruchowej, socjoterapii

Uczniowie otrzymują:

bezpłatny dostęp do podręczników i pomocy dydaktycznych, podstawową opiekę medyczną, możliwość korzystania z obiadów dla uczniów będących w trudnych warunkach materialnych. 

dziewczęta spoza miasta mogą mieć zapewnioną opiekę całodobową w Ośrodku Sióstr Orionistek. Dla chłopców istnieje możliwość zakwaterowania na terenie Włocławka

 

Wsparcie ze strony pedagoga!

szkoła wspiera ucznia i rodzica także w zakresie: pomocy materialnej i finansowej (MOPS, GOPS), ubiegania się o rentę inwalidzką, dla uczniów którzy ukończyli 18 lat, ubiegania się o stypendium szkolne, ubiegania się o inne świadczenia socjalne.


Organizujemy różne wycieczki, wyjazdy, wyjścia do kina, teatru, muzeów, itp.
Nasza szkoła korzysta z funduszy unijnych do realizowania projektów dla młodzieży

 

Zasady rekrutacji - wymagane dokumenty

 • orzeczenie z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
 • świadectwo ukończenia szkoły
 • zaświadczenie OKE o wynikach sprawdzianu
 • podanie o przyjęcie do BSIS
 • zaświadczenie lekarskie (wydawane przez lekarza medycyny pracy) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie, a w przypadku zawodów: kucharz, piekarz, cukiernik, sprzedawca, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej książeczka zdrowia z aktualnymi badaniami wymaganymi przez stację sanitarno-epidemiologiczną
 • numer PESEL
 • dwa zdjęcia
 • ksiażeczka zdrowia z aktualnymi badaniami wymaganymi przez stację sanitarno - epidemiologiczna (tylko dla BSIS w przypadku zawodu: kucharz, piekarz, cukiernik, sprzedawca, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej)


Dokumenty należy złożyć osobiście na adres:
ul. Nowomiejska 21
87-800 Włocławek

kontakt telefoniczny

054 412 10 41