Dokumenty i podania o przyjęcie do szkoły

 1. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
 2. Przedszkole
 3. Szkoła Podstawowa
 4. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
 5. Branżowa Szkoła I Stopnia
 6. Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Dokumenty (statuty, regulaminy, procedury, programy itp...)

 1. Statut Zespołu Szkół nr 3 (aneks nr 1)
 2. Statut Przedszkola Publicznego nr 3
 3. Statut Szkoły Podstawowej Specjalnej 
 4. Statut Szkoły Branżowej I Stopnia (aneks nr 1aneks nr 2aneks nr 3)
 5. Statut Szkoły Przysposabiającej do Pracy (aneks nr 1, aneks nr 2, aneks nr 3)
 6. Regulamin wypożyczania podręczników
 7. Regulamin Świetlicy Szkolnej
 8. Regulamin Rady Rodziców
 9. Regulamin pełnienia dyżurów
 10. Regulamin wycieczek szkolnych
 11. Ubezpieczenie 2021/2022
 12. Zbiór procedur obowiązujących w Zespole Szkół nr 3
 13. Instrukcja dotycząca procedur postępowania
 14. Program wychowawczo-profilaktyczny 2020/2021
 15. Plan pracy szkoły 2020/2021
 16. Kalendarz wydarzeń w roku szkolnym 2020/2021
 17. Wniosek o dowóz dziecka na zajęcia szkolne

COVID-19

 1. Ogólne procedury funkcjonowania ZS3 od dnia 01 września 2020 w czasie epidemii
 2. Szczególne procedury bezpieczeństwa w ZS3 w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 3. Procedury COVID-19
 4. Procedury COVID-19 (organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych kl. I-III SP, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych niezbędnych do rozwoju dziecka/ucznia, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, konsultacji, innych...)
 5. Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące w okresie organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 6. Regulamin wypożyczania sprzętu komputerowego w czasie kształcenia na odległość
 7. Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w Zespole Szkół nr 3 w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

mLegitymacja

 1. Instrukcja dla Ucznia

Dzwonki

 1. 8.00 - 8.45
 2. 8.50 - 9.35
 3. 9.40 - 10.25
 4. 10.30 - 11.15
 5. 11.30 - 12.15
 6. 12.30 - 13.15
 7. 13.20 - 14.05
 8. 14.10 - 14.55
 9. 15.00 - 15.45