E-SZKOŁA ZS3 nr 3

×

Logowanie do Strefy nauczyciela


Zapomniałeś login?


Zapomniałeś hasło?

Strefa Rodzica - dokumenty do pobrania

Statuty, regulaminy, procedury, zebrania, dzwonki itp... Więcej...

MENU OBIADOWE - stołówka szkolna

Wypożyczalnia rowerów trójkołowych i sprzętu rehabilitacyjnego

Regulamin, dokumenty, informacje... Więcej

Internat dla uczennic - POLECAMY!

Punkt konsultacyjny

Punkt konsultacyjny dla rodziców i nauczycieli. Więcej...

Jesteśmy na Facebook

Jesteśmy też tutaj!

Zespół Szkół Nr 3

ZSnr3 Zapoznaj się ze wszystkimi typami szkół, które wchodzą w skład naszej placówki.

Wsparcie

Statystyki

Odsłon artykułów:
2602042

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.

REKRUTACJA 2020/2021 ZS3

Socjoterapia

W Szkole Branżowej I Stopnia oraz Szkole Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół nr 3 we Włocławku prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne przez mgr Magdalenę Sadowską.

Zajęcia socjoterapeutyczne polegają na specyficznej organizacji wspierającego środowiska społecznego. Socjoterapia jest formą pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Podczas zajęć proponowane są różnego typu aktywności, spełniające funkcje terapeutyczne. Zajęcia socjoterapeutyczne polegają na celowym stwarzaniu warunków i doświadczeń społecznych umożliwiających zajście procesu terapeutycznego.

Podczas zajęć socjoterapeutka pomaga w przeżywaniu świata, tworzy miłą atmosferę
i prowadzi zajęcia w sposób zrozumiały i zaakceptowany przez uczniów. Wspiera
w zmierzeniu się z wyzwaniami, które prowadzą na wyższy poziom rozwoju, a jednocześnie chroni przed doświadczeniami do których uczestnicy nie są gotowi. Uczeń jest ośmielany
w próbach poznawczych, osiąganiu wiedzy o sobie i świecie. Zadaniem zajęć jest wspieranie procesów psychicznych pobudzanych podczas interakcji z prowadzącym. Zajęcia socjoterapeutyczne są dostosowywane do potrzeb i możliwości uczniów. To uczniowie inicjują, wybierają i reorganizują przebieg zajęć.

Podczas zajęć realizowane są cele terapeutyczne, edukacyjne i rozwojowe.

Cele rozwojowe:

- zaspokojenie potrzeby przynależności do grupy rówieśniczej i jej aprobaty

- zaspokojenie potrzeby nawiązania bliskiego kontaktu z osobą dorosłą

- zaspokojenie potrzeby wyrażania siebie

- zaspokojenie potrzeby aktywności społecznej

- budowanie poczucia wspólnoty grupowej

Cele edukacyjne:

 - zdobywanie umiejętności porozumiewania się i rozwiązywania konfliktów z dorosłymi  i rówieśnikami

- uczenie różnych sposobów odreagowywania nieprzyjemnych emocji

- dostarczenie wiedzy o komunikacji

- zdobywanie umiejętności wyrażania uczuć 

Cele terapeutyczne:

- budowanie pozytywnego obrazu siebie i zwiększenie poczucia własnej wartości

- stworzenie okazji do odreagowania napięć emocjonalnych

- zaspokojenie potrzeby bycia ważnym

- rozwijanie optymalnych strategii przezwyciężania nieprzyjemnych stanów psychicznych

 

Zasady prowadzenia zajęć

Przy realizacji celów rozwojowych, edukacyjnych, terapeutycznych prowadząca Magdalena Sadowska kieruje się zasadami, które stanowią elementy sytuacji korygującej szeroki zakres doświadczeń urazowych. Są to zasady: afirmacji, bliskiego kontaktu, otwartości oraz istnienie norm.

Afirmacja polega na dostrzeganiu i podkreślaniu (komunikowaniu) pozytywnych doznań, dobrych cech i zdolności drugiego człowieka. Takie dokonania i cechy można znaleźć
w każdej istocie ludzkiej, dlatego każdy może być afirmowany. Świadomie rezygnuje się
z krytyki, wytykania błędów, wskazywania wad  i niedociągnięć. Zamiast tego podkreśla się dobre cechy, osiągnięcia (nawet małe), ukazuje pozytywne dążenie, motywacje. Krytyka
i inne negatywne wzmocnienia utrudniają pokonanie trudności, pojawiających się w trakcie uczenia. Długotrwała krytyka zmniejsza również wiarę w to, że w ogóle jest się w stanie je pokonać. Sytuacja zagrożenia nie sprzyja spostrzeganiu i asymilowaniu sygnałów i informacji. Jeżeli w każdej chwili narażeni jesteśmy na krytykę, negatywną lub lekceważącą ocenę naszych działań, zmykamy się lub sami atakujemy. Proces uczenia jest efektywny, jeśli czujemy się odprężeni, bezpieczni. Tylko wówczas jesteśmy otwarci na nowe informacje.

Dzięki temu podczas zajęć uczniowie uczą się jak rozwiązywać problemy, odzyskują wiarę
w siebie. Prowadząca zajęcia modeluje pozytywne odnoszenie się do siebie nawzajem uczniów oraz umiejętnie i delikatnie przerywa, jeśli jest taka potrzeba stereotyp ośmieszania, krytykowania i deprecjonowania. Zachęca uczniów do wyrażania pozytywnych informacji
i emocji. Tworzenie atmosfery afirmacyjnej na zajęciach polega m.in. na wprowadzeniu normy o unikaniu deprecjacji wzajemnej i krytyki oraz przeprowadzeniu wielu zajęć i gier, których podstawowym celem jest wypracowanie tej zasady oraz nauczenie dzieci dawania 
i przyjmowania (od siebie nawzajem i prowadzącego zajęcia) informacji afirmujących.

Zasada otwartości polega na przyjmowaniu i przekazywaniu informacji, dzieleniu się doświadczeniami i wyrażaniu emocji. Pani Magdalena Sadowska zapewnia każdemu uczniowi możliwość ujawnienia ważnych dla niego spraw i uczy słuchania i okazywania szacunku dla doświadczeń i przeżyć drugiej osoby. Ujawnienie emocji w trakcie zajęć umożliwia uczniom zajęcie się własnymi trudnościami, przełamuje poczucie izolacji
i samotności uniemożliwiającej współdziałanie z innymi ludźmi, sprawia, że uczniowie czują się bardziej bezpiecznie. Dzielenie się doświadczeniami i informacjami daje uczniom możliwość wspólnego rozwiązania problemów. Uczniowie uczą się korzystać nawzajem ze swoich doświadczeń, razem znajdować wyjście z bardzo trudnej sytuacji. Prowadząca szanuje, jeśli ktoś nie chce się wypowiadać i pozwala uczniom na to.

 Na zajęciach w pracy z uczniami wykorzystywane są metody aktywizujące, takie, jak:

 • Krąg- metoda dzielenia się z innymi uczestnikami własnym doświadczeniem, daje ona każdemu z członków grupy możliwość kontaktu emocjonalnego oraz wzrokowego.
 • Pogadanka: technika pozwalająca na dzielenie się pomysłami, doświadczeniami i pracą nad wspólnym problemem angażująca wszystkich uczestników zajęć.
 • Burza mózgów- technika polegająca na tworzeniu listy pomysłów na rozwiązanie danego problemu, wyzwala potencjał twórczy uczniów.
 • Psychodrama - umożliwia modelowanie właściwego sposobu porozumiewania się; opiera się na kontakcie słownym, ale jej istotą jest przeżycie danej sytuacji (odegranie roli) w warunkach symulacyjnych.
 • Niedokończone zdania- technika polega na dokończeniu danego zadania lub zdań, pozwalająca uczniom dostrzec podobieństwa i różnice między nimi, kiedy mówią o uczuciach, bądź reakcjach związanych z poruszanymi wydarzeniami , problemami.
 • Sztuka. Rysunek.
 • Kolaż - zadaniem uczniów jest stworzenie plakatu ze zdjęć i tytułów z gazet, czasopism, związanego z poruszanym problemem.
 • Piramida priorytetów - celem tej techniki jest ułożenie listy priorytetów według ustalonych wcześniej kryteriów, np. ważności.
 • Zabawy interakcyjne - technika integrująca uczestników, pomocna w rozładowaniu napięcia panującego w grupie, służąca jako rozgrzewka przed zajęciami.
 • Muzykoterapia.
 • Bajki i opowiadania terapeutyczne.

 Podczas zajęć sytuacje, w jakich uczeń znajduje się na zajęciach, pełnią funkcje korygującą. Oznacza to organizowanie doświadczeń, które pozwolą na zaspokojenie ważnych potrzeb emocjonalnych dzieci, a także takich, które będą stanowiły zaprzeczenie ich dotychczasowych, urazowych przeżyć. Korygujące są doświadczenia z rówieśnikami, 

z prowadzącą zajęcia, związane z wykonywaniem zadań i postrzeganiem samego siebie. To, co zdarza się w trakcie zajęć, w jak najszerszym zakresie pomaga zrozumieć niekorzystne dla ucznia sądy poznawcze i towarzyszące im wzory zachowań. Ważnym elementem jest stworzenie sytuacji umożliwiającej uwolnienie napięć emocjonalnych.

 W ramach zajęć socjoterapeutycznych prowadzone są działania profilaktyczne.

Tylko w ubiegłym roku szkolnym 2018/2019 mgr Magdalena Sadowska koordynowała realizację programu profilaktycznego pt „ARS, czyli jak dbać o miłość” w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Celem zajęć prowadzonych z uczniami było dostarczenie wiedzy pomocnej w kształtowaniu zdrowego stylu życia, postaw służących unikaniu używania substancji psychoaktywnych. Istotnym założeniem programu jest kwestia dbania o zdrowie i życie, które są warunkami koniecznymi w kształtowaniu prawidłowych relacji interpersonalnych, uczuć, więzi, związków. W toku realizacji programu nauczyciele: Katarzyna Bączalska, Marta Kotarska, Magdalena Sadowska wspólnie z szóstką uczniów stanowiących część grupy teatralnej Światłocień: Jarosławem J., Mateuszem P., Kają K., Agatą R., Wiktorią S., Izabelą L.; przystąpiły do uczestnictwa w konkursie „Szkoła wolna od używek” . Zadanie konkursowe polegało na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego z Warszawy. Podczas nagrywania filmu aktorzy wspólnie z nauczycielami pracowali w twórczej i przyjaznej atmosferze. Nagrany i zmontowany film krótkometrażowy zwyciężył w etapie powiatowym i zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w rozstrzygniętym etapie wojewódzkim powyższego konkursu, przyznał Zespołowi Szkół nr 3 we Włocławku III miejsce. Uzyskany dyplom został przekazany na ręce dyrekcji. W ramach nagrody został wzbogacony księgozbiór biblioteki szkolnej.

Film do obejrzenia pod linkiem: http://www.zs3wek.pl/10-zespol-szkol-nr-3/zszspp/2069-szkola-wolna-od-uzywek-wygralismy-etap-powiatowy

 Kolejnymi przedsięwzięciami profilaktycznymi w ubiegłym roku szkolnym 2018/2019 

w ramach prowadzonej socjoterapii była realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej pn. „Hazard? Nie dziękuję”. Istotny wymiar społeczny kampanii został podkreślony przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz Ministerstwo Rozwoju i Finansów, Krajową Administrację Skarbową. Kampanią objęci zostali uczniowie w Zasadniczej Szkole Zawodowej oraz w Szkole Branżowej I Stopnia. Głównym celem kampanii było budowanie świadomości uczniów na temat ryzyka związanego z uczestniczeniem w grach hazardowych. Uczniowie poprzez zajęcia mieli możliwość lepszego zrozumienia mechanizmu uzależnienia. Ponadto poznawali konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem oraz napięciem. Istotnym elementem jest także trenowanie umiejętności asertywnego odmawiania. Do uzależnień behawioralnych, w tym do nałogowego uprawiania hazardu mogą mieć skłonność osoby o zaniżonym poczuciu własnej wartości dlatego podczas zajęć uczniowie mają możliwość rozbudzania pozytywnego myślenia, automotywacji do podejmowania wysiłku i działania w kierunku realizacji własnych celów i marzeń.

Uczniowie poprzez uczestnictwo w kampanii informacyjno-edukacyjnej pt „Hazard? Nie dziękuję” posiedli wiedzę, co zobrazowały wyniki konkursu. Rozstrzygnięcie zmagań konkursowych nastąpiło podczas apelu z okazji Pierwszego Dnia Wiosny 21 marca 2019 roku. Uczniowie, zarówno wygrani jak i uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody
w postaci słodkości.

 Wyniki konkursu przedstawiały się następująco:

 • I miejsce – klasa 1c Branżowej Szkoły I Stopnia
 • I miejsce - klasa 2a Branżowej Szkoły I Stopnia
 • I miejsce – klasa 3b Zasadniczej Szkoły Zawodowej
 • II miejsce – klasa 3a Zasadniczej Szkoły Zawodowej
 • III miejsce – klasa 1a Branżowej Szkoły I Stopnia
 • III miejsce – klasa 1b Branżowej Szkoły I Stopnia
 • III miejsce – klasa 3c Zasadniczej Szkoły Zawodowej

 Przedsięwzięcia profilaktyczne będą kontynuowane w bieżącym roku szkolnym 2019/2020.

 Poniżej znajdują się linki do powyżej opisanych działań profilaktycznych wraz ze zdjęciami:

- Kampania informacyjno- edukacyjna „Hazard? Nie dziękuję” https://nwloclawek.pl/artykul/kampania-hazard-nie/629324

- Program „ARS – czyli jak dbać o miłość” oraz konkurs „Szkoła wolna od używek”

https://nwloclawek.pl/artykul/zespol-szkol-nr-3/650889

https://ddwloclawek.pl/pl/14_kultura/769_edukacja/34456_uczniowie_tej_szkoly_s_wolni_od_uzywek_nagrali_film_i_zdobyli.html

https://www.pssewloclawek.pl/index.php/10-uncategorised/aktualnosci/757-konkurs-szkola-wolna-od-uzywek-rozstrzygniecie-etapu-powiatowego

 

 • 20190225_143408
 • 20190328_081105
 • 20190328_081120
 • 20190328_081358
 • DSC_0084
 • DSC_7470
 • DSC_7500