Internat dla uczennic - POLECAMY!

Statystyki

Odsłon artykułów:
2757896

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Dokumenty dotyczące przyjęcia do Zespołu Szkół nr 3 są dostępne na stronie internetowej szkoły lub na miejscu, w placówce. Komplet uzupełnionych dokumentów składa się osobiście w przedsionku głównego budynku szkoły z zachowaniem rygoru sanitarnego ze względu na zagrożenia wynikające z możliwości zakażenia koronawirusem COVID-19

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

 • opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
 • klauzula informacyjna dla kandydata
Pobierz dokumenty dla Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka   

 Przedszkole

 • podanie o przyjęcie dziecka do przedszkola
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • wniosek o wydanie skierowania
 • oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych w sprawie uczęszczania na lekcje religii/etyki
 • klauzula informacyjna dla kandydata
Pobierz dokumenty dla Przedszkola   

Szkoła Podstawowa

 • podanie o przyjęcie dziecka do szkoły
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • wniosek o wydanie skierowania
 • oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych w sprawie uczęszczania na lekcje religii/etyki
 • klauzula informacyjna dla kandydata
 • ostatnie świadectwo
 • 1 zdjęcie
Pobierz dokumenty dla Szkoły Podstawowej   

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

 • podanie o objęcie zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi indywidualnymi lub zespołowymi
 • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 • wniosek o wydanie skierowania (w przypadku dzieci mieszkających poza Włocławkiem)
 • klauzula informacyjna dla kandydata
Pobierz dokumenty dla zajęć rewalidacyjno-wychowawczych   

 Branżowa Szkoła I Stopnia

 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • orzeczenie o potrzebie  kształcenia specjalnego
 • wniosek o wydanie skierowania
 • oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych/ucznia pełnoletniego w sprawie uczęszczania na lekcje religii/etyki
 • klauzula informacyjna dla kandydata
 • świadectwo ukończenia szkoły
 • zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu
 • 2 zdjęcia
 • zaświadczenie lekarza medycyny pracy
 • orzeczenie lekarskie do celów sanitarno- epidemiologicznych (dla zawodów: kucharz, cukiernik, piekarz, sprzedawca, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej)
Pobierz dokumenty dla Branżowej Szkoły I Stopnia   

 Szkoła Przysposabiająca do Pracy

 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • wniosek o wydanie skierowania
 • oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych/ucznia pełnoletniego w sprawie uczęszczania na lekcje religii/etyki
 • klauzula informacyjna dla kandydata
 • świadectwo ukończenia szkoły
 • 2 zdjęcia
Pobierz dokumenty dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy