Ogłaszamy nabór chętnych przewoźników do prowadzenia transportu na zajęcia uczestników programu Rehabilitacja 25plus w roku szkolnym 2021/2022. Oferty należy składać w ciągu 7 dni roboczych od daty ukazania się ogłoszenia, do sekretariatu Zespołu Szkół nr 3 ul. Nowomiejska 21 we Włocławku, w kopercie z dopiskiem "dowóz 25puls".