Zwracamy się z prośbą do rodziców, opiekunów, sympatyków i tych wszystkich, którzy wyrażają wolę wsparcia naszej szkoły o przekazanie 1% podatku na rzecz naszych podopiecznych. Dziękujemy! ❤️🙏❤️

W Zespole Szkół nr 3 we Włocławku prowadzone są zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej, które odbywają się na terenie szkoły, w specjalnie przygotowanej sali rehabilitacji bądź w miejscu zamieszkania ucznia.

Terapią objęte są dzieci ze schorzeniami o podłożu:

 • neurologicznym,
 • ortopedycznym,
 • genetycznym.

Uczestnicy terapii są uczniami całego Zespołu Szkół: Szkoły Podstawowej, Branżowej Szkoły I Stopnia, Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Oferta skierowana jest również do najmłodszych dzieci z Przedszkola oraz do maluchów korzystających z programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Dobór terapii opracowany jest w oparciu o opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej, kartę przebiegu choroby, szeroko rozumianą obserwację dziecka oraz wywiad z rodzicami/opiekunami. Zajęcia mają charakter indywidualny.

Celem rehabilitacji ruchowej jest poprawa sprawności fizycznej oraz w jak najwyższym stopniu usamodzielnienie uczniów, uwzględniając ich możliwości ruchowe, rodzaj schorzenia i stan psycho-fizyczny.

Program z zakresu rehabilitacji ruchowej obejmuje:

 • nawiązanie kontaktu z dzieckiem i aktywizowanie go do ruchu
 • zabezpieczenie prawidłowych pozycji wyjściowych,
 • korektę ustawienia punktów kluczowych ciała: głowy, obręczy barkowej, stóp,
 • doskonalenie postawy,
 • doskonalenie chodu,
 • stymulację prawidłowej propulsji stóp,
 • wzmocnienie mięśni posturalnych: mm brzucha, grzbietu, kończyn dolnych,
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej oraz orientacji w przestrzeni,
 • stymulacja odruchu obronnego w różnych pozycjach,
 • doskonalenie odruchów równoważnych w pozycji leżącej, siedzącej i stojącej,
 • zwiększenie bądź utrzymanie ruchomości w stawach,
 • zwiększenie bądź utrzymanie siły mięśniowej poszczególnych mięśni,
 • zapobieganie koślawości kolan i stóp,
 • zapobieganie płaskostopiu,
 • stymulowanie do zmian pozycji: przechodzenie z leżenia do siadu, do czworaków, do klęku prostego, do stania,
 • ćwiczenia manualne.