Zwracamy się z prośbą do rodziców, opiekunów, sympatyków i tych wszystkich, którzy wyrażają wolę wsparcia naszej szkoły o przekazanie 1% podatku na rzecz naszych podopiecznych. Dziękujemy! ❤️🙏❤️

"Celem gimnastyki korekcyjnej jest pomoc dziecku w realizowaniu jego własnego typu morfologicznego, a nie dążenie do kształtowania go na wzór i podobieństwo wyimaginowanego ideału postawy". (M.Kutzner-Kozińska)

W Zespole Szkół nr 3 we Włocławku prowadzone są zajęcia z zakresu gimnastyki korekcyjnej, które odbywają się na terenie szkoły. Założeniem gimnastyki korekcyjnej jest kształtowanie i utrwalanie nawyku prawidłowej postawy. W trakcie zajęć korygowane są następujące wady:

 • skolioza,
 • plecy okrągłe,
 • plecy wklęsłe,
 • plecy wklęsło-okrągłe,
 • plecy płaskie,
 • klatka piersiowa kurza,
 • klatka piersiowa lejkowata,
 • koślawość kolan i stóp,
 • płaskostopie.

Gimnastyka korekcyjna ma na celu:

 • eliminowanie wad postawy,
 • działanie profilaktycznie,
 • kształtowanie nawyku prawidłowej postawy,
 • zapewnienie wszechstronnego rozwoju fizycznego i wspaniałej zdrowej zabawy.

Aby zapobiec wadom postawy u dzieci należy dostarczyć dzieciom zorganizowane formy aktywności ruchowej w rozszerzonym wymiarze i wprowadzić elementy gimnastyki korekcyjnej w formie odpowiadającej ich wiekowi i możliwościom psychoruchowym. Cele te realizowane są poprzez następujące zadania:

 • Wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy: w trakcie zabaw ruchowych oraz ćwiczeń korekcyjnych dzieci poznają własne ciało, odkrywają różnice pomiędzy postawą prawidłową a nieprawidłową, mogą wykorzystywać tę zdolność we wszystkich czynnościach codziennych. Poznają pozycje, w których można wypoczywać z korzyścią dla efektów korekcyjnych.
 • Wzmacnianie mięśni posturalnych odpowiedzialnych za prawidłową postawę - głównie mięśnie grzbietu i brzucha, stabilizujące kręgosłup. Dzieci wzmacniają gorset mięśniowy poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia korekcyjne prowadzone metodą ścisłą i zadaniową.
 • Profilaktyka występowania wad kończyn dolnych, głównie płaskostopia poprzez wzmacnianie mięśni podeszwowych stopy.

Dążenie do osiągnięcia wyznaczonych celów przez:

 • dobór ćwiczeń korekcyjnych, ściśle dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka i określonej wady postawy,
 • zastosowanie urozmaiconych i oryginalnych form ćwiczeń środków dydaktycznych, przyrządów i przyborów,
 • ścisłą współpracę nauczyciela z rodzicami, pielęgniarką szkolną oraz wychowawcami,
 • wyzwalanie radości u dzieci w czasie zajęć, eksponowanie ich osiągnięć i postępów,
 • miłą i przyjazną atmosferę podczas ćwiczeń.