Zapraszamy uczniów klas I-IV szkoły podstawowej na wypoczynek w formie półkolonii organizowany w naszej szkole.
✅Termin: 4-17 stycznia 2021r. (z wyjątkiem 6.01.– Święto Trzech Króli).
✅Półkolonie odbywać się będą w dni robocze w godz. 9.00-13.00.
✅Opłata wynosi 5 zł dziennie, razem 45 zł (w tym wyżywienie: śniadanie i obiad).
✅Warunkiem przyjęcia jest złożenie wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku (dostępna w szkole) i wniesienie opłaty.
✅Wypełnione karty kwalifikacyjne uczestnika wypoczynku należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 16.12.2020r.
✅Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu ucznia na półkolonie decyduję kolejność zgłoszeń.
ZAPRASZAMY❗