❗️Nasi Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II❗️
Mamy ich aż 10 😱
Jesteśmy z Was mega dumni💪👍

✅Jowita Wiktoria Dobrzyniak
✅Izabela Lewandowska
✅Daria Osińska
✅Jakub Igor Osiński
✅Anita Paśko
✅Sebastian Paśko
✅Julia Malwina Rogulska
✅Natalia Szczesna
✅Ewa Wierzbicka
✅Izabela Wychocka

❗️❗️❗️BRAWO WY❗️❗️❗️

❗️Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów❗️👏

W ramach marszałkowskiego projektu "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II” otrzymają stypendia przez okres 10 miesięcy. Projekt „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” realizowany jest przez Departament właściwy ds. edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.3 Pomoc stypendialna, Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.