Pobierz wnioski:

 1. Jednorazowe świadczenie finansowe
 2. Paczka dla dziecka

Dokumenty i podania o przyjęcie do szkoły

 1. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
 2. Przedszkole
 3. Szkoła Podstawowa
 4. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
 5. Branżowa Szkoła I Stopnia
 6. Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Dokumenty (statuty, regulaminy, procedury, programy itp...)

 1. Statut Zespołu Szkół nr 3 (aneks nr 1)
 2. Statut Przedszkola Publicznego nr 3
 3. Statut Szkoły Podstawowej Specjalnej 
 4. Statut Szkoły Branżowej I Stopnia (aneks nr 1aneks nr 2aneks nr 3)
 5. Statut Szkoły Przysposabiającej do Pracy (aneks nr 1, aneks nr 2, aneks nr 3)
 6. Regulamin wypożyczania podręczników
 7. Regulamin Świetlicy Szkolnej
 8. Regulamin Rady Rodziców
 9. Regulamin pełnienia dyżurów
 10. Regulamin wycieczek szkolnych
 11. Ubezpieczenie 2020
 12. Zbiór procedur obowiązujących w Zespole Szkół nr 3
 13. Instrukcja dotycząca procedur postępowania
 14. Program wychowawczo-profilaktyczny 2020/2021
 15. Plan pracy szkoły 2020/2021
 16. Kalendarz wydarzeń w roku szkolnym 2020/2021
 17. Wniosek o dowóz dziecka na zajęcia szkolne

COVID-19

 1. Ogólne procedury funkcjonowania ZS3 od dnia 01 września 2020 w czasie epidemii
 2. Szczególne procedury bezpieczeństwa w ZS3 w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 3. Procedury COVID-19
 4. Procedury COVID-19 (organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych kl. I-III SP, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych niezbędnych do rozwoju dziecka/ucznia, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, konsultacji, innych...)
 5. Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące w okresie organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 6. Regulamin wypożyczania sprzętu komputerowego w czasie kształcenia na odległość

mLegitymacja

 1. Instrukcja dla Ucznia

Dzwonki

 1. 8.00 - 8.45
 2. 8.50 - 9.35
 3. 9.40 - 10.25
 4. 10.30 - 11.15
 5. 11.30 - 12.15
 6. 12.30 - 13.15
 7. 13.20 - 14.05
 8. 14.10 - 14.55
 9. 15.00 - 15.45

Ośrodek powstał w ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przy udziale Gminy Miasto Włocławek i firmy budowalnej Inwest Bud Artur Stępień.

Cel: zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością oraz pomoc jego rodzinie w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka.

Do szczególnych zadań ośrodka należy:

 1. Udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka.
 2. Wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.
 3. wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom.
 4. Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów. 5/ Koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu.

Formy wsparcia dla uczestników programu:

Poradnictwo

 • udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
 • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;

Pomoc

 • wskazywanie i organizowanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz innych specjalności.

Zespół Szkół nr 3 we Włocławku oferuje dzieciom następujące formy pomocy: terapię logopedyczną, terapię pedagogiczną, terapię psychologiczną, Terapię Integracji Sensorycznej, zajęcia ruchowe, rehabilitację ruchową, terapię ręki, terapię surdopedagogiczną, terapię neurologopedyczną, dogoterapię, felinoterapię, socjoterapię, terapię polisensoryczną, hortiterapię, aromaterapię, chromoterapię.

Dla kogo?

 • dla dzieci głównie z powiatu włocławskiego w wieku od 0-6,
 • dla dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka lub zaświadczenie od lekarskie lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dla dzieci, których rodziców niepokoi rozwój dziecka.

Gdzie?

Zespół Szkół nr 3 we Włocławku
ul. Nowomiejska 21
87-800 Włocławek

tel. 54. 412.10.11.

Zajęcia są bezpłatne!

Terapeuta pracuje z dzieckiem indywidualnie!

Dokumenty do pobrania

 1. Deklaracja uczestnictwa.
 2. Formularz zgłoszeniowy.
 3. Klauzula informacyjna dla rodziców dziecka.
 4. Oświadczenie o braku opinii.
 5. Regulamin.
 6. Zaświadczenie lekarskie.
 7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Prywatność i ciasteczka na naszej stronie

Szanujemy prywatność naszych użytkowników i chcemy, aby korzystając z naszej strony czuli się bezpiecznie. Poniżej przedstawiamy Politykę prywatności odnoszący się do tzw. plików Cookies.

 1. Szanowny Użytkowniku! Kiedy wchodzisz na nasze strony, na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemy się w naszych witrynach, np. pokazując multimedia.
 2. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.
 3. Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, np. odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach
 4. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszej witryny, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. YouTube czy serwisów społecznościowych.
 5. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.
 6. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania.
 7. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszej strony, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści i usług udostępnianych w naszych witrynach (w szczególności wymagających logowania). Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania strony.

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach dostępne są na poniższych stronach:

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.