Hortiterapia to inaczej terapia ogrodnicza, która wykorzystuje kontakt z przyrodą w celach leczenia stanów obniżonego nastroju. Pozwala na wyciszenie, poukładanie myśli przez konieczność skupienia się na pracy, która sprawia przyjemność i relaksuje.

Hortiterapię dzielimy na bierną i czynną. Czynny udział polega na wykonywaniu typowych, lekkich prac ogrodowych obejmujących no.; sadzenie, pikowanie, podlewanie, podcinanie czy rozmnażanie roślin; wysiewanie nasion kwiatów, warzyw, owoców, koszenie trawników, zbieranie plonów.

Hortiterapia czynna to również projektowanie i rozplanowanie pracy w ogrodzie. Nabieramy również nowych umiejętności , np., z zakresu tworzenia kompozycji kwiatowych oraz posiąść wiedzę na temat świata roślin. Hortiterapia bierna polega na dokładnej obserwacji roślin znajdujących się w ogrodzie Można wtedy użyć wszystkich zmysłów celem koncentracji na roślinach, gdyż podziwia je, dotyka, poznaje ich zapach, słucha szumu drzew, smakuje owoców.