Dogoterapia/ kynoterapia to jedna z form wspomagania rehabilitacji i leczenia osób z niepełnosprawnościami poprzez ćwiczenia
z odpowiednio przeszkolonym psem prowadzona przez wykwalifikowanego dogoterapeutę. Zwierzę daje wiele radości uśmiechu. Dzięki obecności psa, osoby z niepełnosprawnością często zapominają o swoich ograniczeniach i dysfunkcjach. Zajęcia poprawiają komunikację, wzbogacają słownictwo i mowę. Przełamują leki, rozwijają funkcje poznawcze, stymulują zmysły oraz ćwiczą koncentrację, koordynację ruchów i orientację przestrzenną. Zajęcia z psem budują poczucie własnej wartości, pewności siebie. Wpływają na stan emocjonalny, łagodzą stres i samotność. Zajęcia z psem uczą samodzielności i odpowiedzialności za siebie i psa.

Dogoterapia wpływa na kilka obszarów rozwoju:

  • samodzielność( celem terapii jest rozwijanie czynności samoobsługowych)
  • rozwój motoryczny (celem terapii jest rozwijanie precyzji ruchów rąk oraz koordynacji wzrokowo- ruchowej)
  • rozwój poznawczy(celem jest rozwijanie percepcji wzrokowo-przestrzennej, rozwijanie świadomości przestrzennej, uczenie orientacji oraz nabywanie nowych umiejętności)
  • rozwój społeczno- emocjonalny(celem terapii jest kształtowanie wrażliwości, odporności emocjonalnej, rozwijanie umiejętności społecznych, tolerancji oraz komunikacji)
  • rozwój mowy analizy i syntezy słuchowej oraz słuchu fonemowego (celem terapii jest rozwijanie mowy)
  • rozwój umiejętności szkolnych(celem terapii jest wspieranie rozwoju umiejętności szkolnych, pomoc w nauce)

W naszej placówce w zajęciach z udziałem psa uczestniczą dzieci, młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz niepełnosprawnością sprzężoną.

Dogoterapia w Zespole Szkół nr 3 we Włocławku prowadzona jest od 2000 roku. Pierwszym psem terapeutycznym była czarna Nowofundlandka Rafa, która pracowała pod czujnym okiem dogoterapeuty Ewy Grabowskiej. W 2001 roku do Rafy dołączyła jej córka Astra. Początkowo zajęcia prowadzone były na zasadzie wolontariatu. Od września 2004 r zajęcia z psem na stałe zagościły w planie ZS nr 3. Od września 2008 r do pracy dołączyła Nowofundlandka Baszira. Ukochanym psem przez dzieci, który pracował
do końca roku szkolnego 2018/2019 był pudel Laki.

W roku szkolnym 2016/2017 kolejnym psem terapeutycznym została czarna labradorka Tosia oraz czekoladowy przedstawiciel tej samej rasy Carlos. Psy pracują razem z dogoterapeutą Ingą Frąckiewicz. Zajęcia prowadzone są z młodzieżą. Z początkiem roku szkolnego 2019/2020 w pracy labradorom pomaga kolejny pies rasy cavalier king - Valentina.
W tym samym roku szkolnym do pracy stawiła się Mona przedstawiciel rasy golden retriever, razem z dogoterapeutą Joanną Mokras.