W Rehabilitacji 25plus realizowane są różnego rodzaju zajęcia specjalistyczne: rehabilitacja, logopedia, dogoterapia, hortiterapia, felinoterapia, arteterapia czy muzykoterapia. Uczestnicy mają zapewnione usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne. Ze względu na sytuację epidemiczną, formy wsparcia odbywają się hybrydowo - część uczestników odbywa zajęcia w domu.

obrazek dekoracyjnyRozpoczynamy zajęcia dla absolwentów naszej szkoły w ramach programu Rehabilitacja 25 Plus - II edycja finansowanego przez PFRON.

Program Rehabilitacja 25plus, adresowany jest min do podmiotów prowadzących Szkoły Przyspasabiające do Pracy oraz inne placówki edukacyjne, a jego beneficjentami są absolwenci tych placówek z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu umiarkowanym, głębokim), którzy nie są zatrudnieni i nie są objęci rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np.: ŚDS, WTZ).