E-SZKOŁA ZS3 nr 3

Strefa Rodzica - dokumenty do pobrania

Statuty, regulaminy, procedury, zebrania, dzwonki itp... Więcej...

MENU OBIADOWE - stołówka szkolna

Wypożyczalnia rowerów trójkołowych i sprzętu rehabilitacyjnego

Regulamin, dokumenty, informacje... Więcej

Punkt konsultacyjny

Punkt konsultacyjny dla rodziców i nauczycieli. Więcej...

Statystyki

Odsłon artykułów:
2526809

Odwiedza nas 32 gości oraz 0 użytkowników.

REKRUTACJA 2020/2021 ZS3

Rusza projekt "Bez słów – wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek"

Projekt „Bez słów – wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Termin realizacji: od 1 lipca 2018r do 30 września 2020r.
Wartość projektu: 1480799,99zł
Wnioskodawca: Gmina Miasto Włocławek

 

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 450 nauczycieli rodziców/ opiekunów, dzieci z trzech szkół podstawowych w zakresie porozumiewania się poprzez udział w szkoleniach, zajęciach, wizytach studyjnych oraz doposażenie placówek/szkół w specjalistyczny sprzęt do terapii dzieci niemówiących. Celem podejmowanych działań jest przygotowanie uczniów, ale również najbliższego otoczenia aby mogli oni samodzielnie funkcjonować w przyszłości w społeczeństwie, oraz wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia. Projekt skierowany jest do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół nr 3 we Włocławku, Szkoły Podstawowej nr 20 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr1 we Włocławku, Szkoły Podstawowej nr 5 z oddziałami integracyjnymi we Włocławku.

We wrześniu trwa akcja promocyjno – informacyjna projektu w/w szkołach. Po zatwierdzeniu dokumentacji rekrutacyjnej, w najbliższym czasie, rozpocznie się nabór uczestników do projektu.