Logo PFRONPlanowana jest kontynuacja zajęć z Programu Rehabilitacja 25 Plus skierowanego do absolwentów SPP, ZRW i innych form edukacji.
Zainteresowanych rodziców tą formą wsparcia prosimy o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły w Zespole Szkół nr 3 we Włocławku lub pod numer telefonu 54 412 10 41.
Rodzice uczniów kończących edukację w szkole w tym roku szkolnym proszeni są o zgłoszenie chęci udziału swoich dzieci w Programie do wychowawców.