Mimo, że w szkołach już dawno trwają wakacje, to w lipcu w Rehabilitacji 25plus realizowane są zajęcia terapeutyczne. Nasi uczestnicy chętnie angażują się w prowadzone zajęcia. W sierpniu uczestnicy wezmą udział w wyjazdowych warsztatach w Grudziądzu. Program Rehabilitacja 25plus finansowany jest ze środków PFRON.