Zapraszamy uczniów na wypoczynek w formie półkolonii organizowany w naszej szkole.

  • Termin: 27 czerwca -1 lipca 2022 r.
  • Półkolonie odbywać się będą w dni robocze w godzinach 9.00-13.00.
  • Opłata wynosi 10 zł dziennie, razem 50 zł (w tym wyżywienie: śniadanie +obiad).
  • Warunkiem przyjęcia jest złożenie wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku (dostępne w sekretariacie) i wniesienie opłaty.
  • Wypełnione karty kwalifikacyjne uczestnika wypoczynku należy składać w sekretariacie szkoły od 31 maja do 10 czerwca 2022 roku.
  • Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu uczniów z na półkolonie decyduje kolejność zgłoszeń.

ZAPRASZAMY