Sala hydroterapii15 listopada 2021 r. została uroczyście otwarta sala hydroterapii.
Serdecznie dziękujemy firmie Anwil S.A., Fundacji Anwil, firmie Inwest Bud Artur Stępień i Fundacji Caietanus.
Koszt sali to 64 140,00 zł.

Do sali hydroterapii został zakupiony poniższy sprzęt:
1. Wirówka rehabilitacyjna do kończyn dolnych – ufundowany przez Anwil S.A. w ramach akcji Nakręć kilometry razem z nami. Przyjaźnie dla autyzmu (10 300,00 zł)
2. Wirówka rehabilitacyjna do kończyn górnych – ufundowany przez Fundację Anwil w ramach programu grantowego „Budujemy mosty” 2021 - projekt pn. „Wspólnie poprawiamy swoją kondycję i dbamy o zdrowie” (8 890,00 zł, + 1 000,00 zł wkład własny zapewniła Fundacja Caietanus)
3. Wanna rehabilitacyjna – ufundowana przez Fundację Anwil w postaci darowizny w celach związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się i zwalczaniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz niwelowaniem jej skutków (26 350,00 zł)
4. Remont Sali - ufundowała firma Inwest Bud Artur Stępień (17 600,00 zł).

Sala do hydroterapii w Zespole Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku to innowacyjna propozycja zajęć specjalistycznych dla uczniów z niepełnosprawnościami, między innymi: niepełnosprawności intelektualne w różnych stopniach, mózgowe porażenie dziecięce, Zespół Downa, spektrum autyzmu, niepełnosprawność ruchowa, a także często towarzyszące choroby somatyczne i psychiczne. Szczególnie w/w zajęcia mają ogromne znaczenie w okresie epidemii kiedy to uczniowie mieli ograniczoną możliwość korzystania z zajęć specjalistycznych realizowanych w placówce. Teraz staramy się niwelować skutki koronawirusa SARS-CoV-2. Takim działaniem jest sala do hydroterapii właśnie.

Korzystanie z hydroterapii będzie doskonałym uzupełnieniem rehabilitacji, która przyspieszy procesy regeneracji, zredukuje napięcie mięśniowe oraz zniweluje dolegliwości bólowe, z którymi często borykają się nasi uczniowie. Również skutecznie będzie obniżał poziom stresu, który w większym stopniu pojawił się podczas epidemii.

Terapia dzieci/uczniów np. w wannie z hydromasażem na pewno przyczyni się do poprawy kondycji, nastroju, doda energii, pobudzi do działania, a przede wszystkim zwiększy odporność organizmu, co jest bardzo istotnie w czasie walki z wirusem COVID-19, a nasi uczniowie odczuli to najbardziej. Przez długi okres byli bez ruchu, bez właściwej aktywności, co spowodowało destrukcyjne zmiany. Zaniki mięśniowe, spadek wydolności ogólnej i mięśniowej, ogólne osłabienie, zaburzenia psychoruchowe, to tylko niewielka część negatywnych skutków zaprzestania rehabilitacji ruchowej. Natomiast możliwość korzystania z hydroterapii zwiększy zakres działań rehabilitacyjnych w naszej placówce, co umożliwi w większym zakresie niwelowanie skutków związanych z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Na początku dodatkowymi zajęciami będą objęci uczniowie, u których zauważono największy regres w rozwoju. Prowadzić je będą rehabilitanci, którzy mają do tego uprawnienia (w placówce zatrudnionych jest 5 rehabilitantów). W kolejnych latach hydroterapia będzie stałym elementem terapii np. w ramach przyznanych godzin zajęć rewalidacyjnych, które wpisują się w organizację pracy szkoły.

Dzięki hojności Anwilu S.A., Fundacji Anwil i firmie Inwest Bud, hydroterapia na pewno przyczyni się do wszechstronnego rozwoju dziecka/ucznia zwłaszcza po okresie kiedy uczniowie w pełni nie korzystali z zajęć specjalistycznych z uwagi na epidemię związaną z COVID-19.