Zebrania z Rodzicami odbędą się dnia 17 listopada 2021 roku,

jednakże ze względu na sytuację epidemiologiczną będą realizowane w formie zdalnej.