Zobacz jak uczniowie Zespołu Szkół nr 3 śpiewają Hymn:

Uczniowie z biało-czerwonymi flagami śpiewają Hymn