Absolwenci BSISZgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem 24 czerwca 2021r. na boisku szkolnym odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów kończących edukację w SPP i BSIS. W uroczystości wzięli udział: uczniowie, dyrekcja, nauczyciele oraz rodzice. Były to niezwykle wzruszające chwile. Absolwenci pożegnali się ze społecznością szkoły, dziękując gronu pedagogicznemu za trud włożony w ich wieloletnią edukację. Z rąk pani dyrektor - Ewy Fol odebrali listy gratulacyjne, nagrody i wyróżnienia.

Zostali też pożegnani przez kolegę z klasy młodszej. Ten szczególny dzień uświetnił krótki występ artystyczny, przygotowany przez uczniów naszej szkoły. Na zakończenie uroczystości absolwenci zostali zaproszeni do wykonania wspólnej pamiątkowej fotografii na tle portretu patronki szkoły - Marii Grzegorzewskiej.

 25 czerwca 2021r. oficjalnie zakończyliśmy rok szkolny 2020/2021. Z jednej strony niełatwy, z drugiej zaś rok pełen sukcesów w naszej szkole. Uczniowie odebrali świadectwa, nagrody książkowe za wzorowe i bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe.

Wszystkim Wam życzymy udanego, bezpiecznego wypoczynku, wspaniałej pogody i niezapomnianych wrażeń.

Do miłego zobaczenia we wrześniu!

Fot.: Anna Siatecka