Spotkanie z ratowownikamiW ramach działań "Bezpieczne wakacje 2021" ratownicy Włocławskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego odwiedzili uczniów Zespołu Szkół Nr 3 we Włocławku. Ratownicy przeprowadzili pogadankę edukacyjno- profilaktyczną w zakresie bezpiecznego wypoczynku nad wodą dla dzieci i młodzieży, która w czasie wakacji będzie korzystała z tej formy letniego wypoczynku. Uczniowie uczyli się m.in. zasad bezpiecznego zachowania nad wodą, udzielania pierwszej pomocy oraz rozpoznawania miejsc bezpiecznych do kąpieli.

Ratownicy WOPR pokazali praktyczne metody udzielania pierwszej pomocy, w tym zasad resuscytacji osoby poszkodowanej. Celem takich spotkań jest nauka i uświadomienie młodym ludziom prawidłowego i bezpiecznego zachowania się nad wodą oraz zagrożeń jakie niesie lekkomyślne zachowanie podczas kąpieli. Pozorowane akcje ratowania tonącego miały uświadomić uczestnikom jak bardzo ważne jest zachowanie rozsądku nad wodą, zwłaszcza, gdy jest to rzeka lub jezioro, a w pobliżu nie ma ratownika. Dziękujemy ratownikom WOPR Michałowi i Konradowi za poświęcony czas i miłe spotkanie które zapamiętamy na długo.