Zapraszamy uczniów na wypoczynek w formie półkolonii organizowany w naszej szkole.
✅Termin: 5-9 lipca 2021 r.
✅Półkolonie odbywać się będą w dni robocze w godz. 9.00-13.00
✅Opłata wynosi 5 zł dziennie, razem 25 zł (w tym wyżywienie: śniadanie i obiad)
✅Warunkiem przyjęcia jest złożenie wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku (dostępne w sekretariacie) i wniesienie opłaty.
✅Wypełnione karty kwalifikacyjne uczestnika wypoczynku należy składać w sekretariacie szkoły od 31 maja do 11 czerwca 2021 roku
✅Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu ucznia na półkolonie decyduję kolejność zgłoszeń.
ZAPRASZAMY