Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice‼
Na dzień dzisiejszy od 19.04.2021 roku wznowione zostają zajęcia w systemie stacjonarnym:
 
1. klasy: IVcA, VB, VIb, VIc, VIIb, VIIcA, VIId, VIIIb, VIIIcA, VIIIdA, VIIIe
2. zajęcia praktyczne dla uczniów BSIS
3. NI na terenie domu – nadal zdalnie
 
Pozostali uczniowie realizują kształcenie na odległość.
Decyzja może ulec zmianie.