Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!
Na dzień dzisiejszy od 12.04.2021 roku wznowione zostają zajęcia w systemie stacjonarnym:
1. Przedszkole
2. Klasy I-III Szkoły Podstawowej
3. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
4. Zajęcia Za życiem
5. Rehabilitacja 25 Plus
6. IZRW i ZZRW – wg planu tylko na terenie szkoły
7. NI i IZRW na terenie domu – nadal zdalnie
Pozostali uczniowie realizują kształcenie na odległość.
Decyzja może ulec zmianie.