Uczeń w trakcie ćwiczeń logopedycznychW miesiącu marcu odbyły się kolejne zajęcia w ramach innowacji pedagogicznej  ,, Cibus sanus- Jedzenie zmysłami''. Podczas zajęć prowadzone były ćwiczenia z wykorzystaniem owoców w różnorodnej postaci (świeże, suszone, musy). Słuchając piosenek związanych z tematyką zajęć uczniowie brali udział w zabawach, których celem była stymulacja i odwrażliwianie  receptorów  smakowych, a także doskonalenie pracy narządów mowy, w szczególności wzmocnienie mięśni pierścienia zwierającego gardła, policzków, języka oraz mięśnia okrężnego warg.
Było smacznie i wesoło!!!