Dzieci tworzące krąg z rąkW lutym odbyły się kolejne zajęcia w ramach innowacji pedagogicznej pod nazwą "Zajęcia ruchowe prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego W.Sherborne". Podczas spotkania dzieci kształtowały świadomość własnego ciała oraz umiejętność dzielenia przestrzeni i nawiązywania kontaktu z innymi. Było meeeega!