Uczniowie wypełniają karty pracy„Bieg po zdrowie” to realizowany w naszej szkole program antynikotynowej edukacji zdrowotnej. Projekt przygotował Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z ekspertami z dziedziny psychologii. Jego celem jest uwrażliwianie młodych ludzi na negatywne skutki palenia tytoniu. Program został zrealizowany w klasie czwartej szkoły podstawowej. Uczniowie aktywnie zapoznawali się tematyką programu, szukali alternatywnych sposobów na spędzanie czasu wolnego.