Dzieci w trakcie zajęćW szkole podstawowej został przeprowadzony przez pedagogów szkolnych cykl zajęć w ramach ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2021-2022 pod hasłem „W poszukiwaniu szczęścia”. Uczniowie w trakcie ćwiczeń rozpoznawali, wyrażali, nazywali emocje.

Rozwijali umiejętność wiązania uczuć z określoną sytuacją, umiejętność autoprezentacji, komunikacji i interakcji. Pogłębiali wiedzę o sobie poprzez uświadamianie sobie swoich słabych i mocnych stron. Wzmacniali pozytywne relacje w rodzinie. Kształtowali umiejętność planowania. Zapraszamy do obejrzenia galerii.