Światowy Dzień Świadomości Autyzmu w twórczości plastycznej uczniów szkół podstawowych.