Od października 2021 r. w klasie 8a realizowana jest innowacja pedagogiczna „Tak zdam! I to śpiewająco!”. Łączy ona trzy przedmioty: informatykę, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. polskiego oraz zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki. Przed uczniami jeszcze wiele działań.