Uczeń w trakcie zajęćWszyscy mamy potrzebę porozumiewania się i kontaktowania ze sobą nawzajem, nie tylko jednym sposobem, lecz na wszystkie możliwe sposoby. Jest to podstawowa ludzka potrzeba, podstawowe ludzkie prawo. Co więcej jest to podstawowa ludzka siła” (Williams,2000). Uczniowie z klas 4-8 podczas terapii logopedycznej, wspomagającej alternatywną komunikację (ang. Augmentative and Alternative Communications-AAC). Komunikacja wspomagająca wzmacnia i/lub uzupełnia mowę, pomaga w rozwoju mowy i języka oraz gwarantuje zastępczy sposób porozumiewania się. Zajęcia odbywają się cyklicznie według ustalonego harmonogramu i prowadzone są pod kierunkiem logopedki Anety Korzeniewskiej.