W marcu klasa 1/2 a Szkoły Podstawowej wraz z wychowawczynią Marzeną Kuczewską przystąpiła do konkursu „Uczniowskie ekonawyki”, którego organizatorem jest Fundacja Nasza Ziemia w Warszawie. W konkursie są przewidziane nagrody. Nagrodą I Stopnia jest nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł oraz Nagroda II Stopnia – zestaw upominkowy. Zadaniem konkursowym było przygotowanie i realizacja szkolnej kampanii promującej wybrane ekonawyki. Z uwagi na małą ilość uczniów w klasie 1/2 a do przeprowadzenia kampanii Marzena Kuczewska zaprosiła dzieci z innych klas 1-3. Kampania promocyjna przebiegała na miarę możliwości psychofizycznych naszych uczniów.

W czasie kampanii przedstawiono uczniom materiał edukacyjny w formie trzech filmików: „Woda”, „Energia”, „ Odpady”, na podstawie którego ogłoszono konkurs plastyczny „Nasze uczniowskie ekonawyki” i urządzono w głównym holu naszej szkoły wystawę tych prac. Wykonano szkolną gazetkę wraz ze zdjęciami naszych uczniów prezentujących określone ekologiczne postawy i zachowania. Zorganizowano na terenie szkoły, w reżimie sanitarnym warsztaty pt. „Strażnik przyrody”, które przeprowadziła trenerka pani Joanna Fydryszewska z Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej.” Kampanię zakończono happeningiem przed szkołą. Dzięki konkursowi uczniowie poszerzyli wiedzę na temat zachowań proekologicznych, utrwalili pewne nawyki, bardziej się ze sobą zintegrowali, ale przede wszystkim dobrze się bawili. Wspólne działania dla dobra przyrody napawały ich dumą i radością, na twarzach pojawił się uśmiech. Dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy zaangażowali się w przeprowadzenie kampanii i prosimy o trzymanie kciuków w zdobyciu Nagrody I Stopnia.
Organizatorzy: Marzena Kuczewska, Joanna Molenda, Anna Kaźmierczak, Magdalena Piasecka, Cezary Jabłoński.
A teraz zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku.