W miesiącu marcu odbył się konkurs plastyczny pod hasłem „Nasze uczniowskie ekonawyki”. Do konkursu przystąpiło 16 uczniów z klas 1-3 Szkoły Podstawowej. W holu szkoły zorganizowano wystawę prac. Dzięki konkursowi uczniowie poszerzyli wiedzę na temat  proekologicznych  zachowań oraz  utrwalili dobre nawyki. Każdy uczestnik konkursu zostanie nagrodzony za udział w konkursie, ale z uwagi na zdalne nauczanie, upominki zostaną wręczone dopiero, gdy uczniowie wrócą do szkoły. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. Organizatorami konkursu były: Marzena Kuczewska i Joanna Molenda.