Dzieci wylepiają karmnik na kartce papieruW dniu 1 lutego w klasach 2eA i 3a została przeprowadzona przez Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej lekcja otwarta "Zima w przyrodzie", która odbyła się w reżimie sanitarnym. W czasie warsztatów uczniowie utrwalili sobie wiadomości o życiu zwierząt i ptaków zimą, sposobach ich dokarmiania. Wykonali prace pt: "Karmnik".