obrazek dekoracyjnyTo było nietypowe zakończenie nauki w Szkole Podstawowej dla uczniów klasy 8dA. 23 czerwca 2021 r. na terenie Ogródka Jordanowskiego odbył się piknik, w którym wzięli udział uczniowie, dyrekcja, rodzice i zaproszeni nauczyciele. Spotkanie było świetną okazją do wspomnień, bo przecież wszyscy mieliśmy zaszczyt towarzyszyć Arturowi, Kacprowi i Mateuszowi w trudnej i pełnej wyzwań wyprawie po dojrzałość. Z minionych lat pozostały również zdjęcia, które dokumentują ważne wydarzenia klasowe. Wybrane fotografie utworzyły pamiątkowy album, który można obejrzeć.

Medale dla wzorowego uczniaNadszedł czas podsumowania II okresu nauki i wręczenie Medali Wzorowego Ucznia. Taki medal otrzymać mogą uczniowie, którzy zrobili postępy w nauce, są grzeczni i godni do naśladowania . Z uwagi na pandemię wręczenia medali nie przeprowadzono uroczyście na forum całej społeczności uczniowskiej.

Zabawa dzieci na trawieDziś w plenerze na warsztatach Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej rozmawialiśmy o zwierzętach zamieszkujących łąkę. Mieliśmy okazję zobaczyć je na zdjęciach, dotknąć sztucznych okazów, a także zobaczyć niektóre z nich na żywo w trawie. Wszyscy byliśmy aktywni na zajęciach. Trafnie odpowiadaliśmy na zadawane pytania. Najwięcej radości przyniosło nam malowanie wybranego zwierzątka farbami.

Uczeń wypełnia kolorowankę„Bieg po zdrowie” - to program edukacji antytytoniowej, który był realizowany w klasie 4a. Celem programu było wzmacnianie własnej wartości, przygotowanie do świadomych wyborów w obszarze własnego zdrowia. Uczniowie nabywali umiejętności w zakresie wyrażania własnych oczekiwań i opinii. Program realizowany w ramach współpracy z PSEE  we Włocławku.

Dzieci ze zwierzętami08.06.2021 r. uczniowie Szkoły Podstawowej wyjechali na „Zieloną szkołę” do Gorenia Dużego. Wyjazd był możliwy dzięki dofinansowaniu Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Włocławek. Goreń przywitał uczniów piękną, słoneczną pogodą. Program zielonej szkoły był napięty i wypełniony różnymi atrakcyjnymi zajęciami. Mając na uwadze edukacyjny charakter wyprawy, uczniowie uczestniczyli w warsztatach włókienniczych, na których wykonywali prace z filcem. Brali również udział w zajęciach z dużą ilością akcesoriów oraz degustacją miodu.