Dnia 23 czerwca odbyło się pożegnanie absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

fot. Magdalena Sadowska