Uczniowie w jednej z pracowni WTZW ramach realizacji zadań z doradztwa zawodowego w Szkole Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół nr 3 we Włocławku uczniowie, którzy w czerwcu 2022 r. zakończą naukę i odbiorą świadectwo ukończenia szkoły odwiedzili Warsztaty Terapii Zajęciowej przy ul. Wiejskiej we Włocławku.

Warsztaty Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci we Włocławku oferują osobom niepełnosprawnym możliwość rehabilitacji zawodowej i społecznej. Uczniowie podczas wizyty zapoznali się z zasadami terapii zajęciowej w pracowni tkacko- zdobniczej, krawiecko- rękodzielniczej, stolarsko- technicznej, plastycznej, aktywizacji zawodowej i kucharskiej. Obserwowali pracę swoich kolegów i koleżanek, którzy już wcześniej zakończyli edukację w naszej szkole i obecnie są uczestnikami warsztatów. Podczas spotkania chętni uczniowie spróbowali swoich sił w sali rehabilitacji ruchowej.

Joanna Kołodziej- doradca zawodowy