Obrazek dekoracyjnyW lutym 2021 roku rozpoczęliśmy w Szkole Branżowej I Stopnia
w Zespole Szkół nr 3 we Włocławku realizację innowacji pedagogicznej pt. „Hazard? Nie dziękuję – program pozytywnego rozwoju młodych ludzi”.  

Problem hazardu według literatury naukowej w populacji młodych ludzi staje się coraz częstszy i niekiedy trudny do rozpoznania.

Młodzi ludzie czasami traktują grę hazardową jako źródło przyjemności, chwilowe zapomnienie, rozbudzenie emocji, uzyskanie łatwych korzyści majątkowych. Powyższy program stanowi czynnik chroniący przed wystąpieniem problemowej gry hazardowej wśród uczniów Szkoły Branżowej.  

W ramach realizacji programu były poruszane tematy podczas zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne dotyczące:  

- magicznego myślenia w nałogowym hazardzie,  

- wpływu stresu na zwiększoną skłonność do hazardu,  

- stylów radzenia sobie, 

-  czynników ryzyka,  

- negatywnych konsekwencji,  

- polepszania relacji interpersonalnych,  

- rozwoju własnych mocnych stron.   

Zajęcia odbywały się zdalnie za pośrednictwem MS Teams-a – lekcje online, środków komunikacji teleinformatycznych. 

W ramach podsumowania w ostatnim tygodniu marca 2021 roku został przeprowadzony konkurs wiedzy o hazardzie w trybie zdalnym mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów podczas panującej epidemii COVID-19. Uczestniczyły w konkursie klasy Szkoły Branżowej objęte w bieżącym roku szkolnym zajęciami rozwijającymi kompetencje emocjonalno-społeczne:  
1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 3a, 3c.  

Reprezentacje klas wykazały się niebywałą wiedzą, co potwierdzają uzyskane wyniki.  

Wszystkie klasy plasują się na podium.  

Wyniki prezentują się następująco: 

Pierwsze miejsce: klasa 1b  

Pierwsze miejsce: klasa 3c  

Drugie miejsce: klasa 2b  

Drugie miejsce: klasa 2c 

Trzecie miejsce: klasa 1a 

Trzecie miejsce: klasa 2a 

Trzecie miejsce: klasa 3a  

Serdeczne gratulacje dla wszystkich! Brawo! Niebawem zostaną przekazane dyplomy wraz z nagrodami.