Zajęcia dydaktyczno-wyrównwawcze

W Zespole Szkół nr 3 we Włocławku na wszystkich poziomach edukacyjnych prowadzone są zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze. Jest to forma indywidualnej pracy z uczniem zwiększająca jego szanse edukacyjne. Celem zajęć jest uzupełnianie deficytów w wiadomościach i umiejętnościach uczniów spowodowanych ich absencją lub obniżonymi możliwościami percepcyjnymi. Zadaniem zajęć jest utrwalanie wiedzy i doskonalenie umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych i matematyczno – przyrodniczych. Uczniowie zakwalifikowani do zajęć mają możliwość zaliczać materiał programowy w postaci zaległych lub poprawkowych sprawdzianów, w formie ustnej lub pisemnej, zależnie od ich predyspozycji.

  • DSC_0007 (1024x709)
  • DSC_0013 (1024x708)
  • DSC_0025 (1024x708)
  • DSC_0026 (1024x710)
  • DSC_0039 (1024x708)
  • DSC_0042 (1024x710)
  • DSC_0047 (1024x708)
  • DSC_0053 (1024x709)
  • DSC_0084 (1024x709)
  • DSC_0087 (1024x709)