×

Logowanie do Strefy nauczyciela


Zapomniałeś login?


Zapomniałeś hasło?

Strefa Rodzica

Statuty, regulaminy, procedury, zebrania, dzwonki itp... Więcej...

Punkt konsultacyjny

Punkt konsultacyjny dla rodziców i nauczycieli. Więcej...

Jesteśmy na Facebook

Jesteśmy też tutaj!

Zespół Szkół Nr 3

ZSnr3 Zapoznaj się ze wszystkimi typami szkół, które wchodzą w skład naszej placówki.

Wsparcie

Koła zainteresowań

Koła zainteresowańPo zajęciach oferujemy uczniom uczestnictwo
w kołach zainteresowań.

Nasz kanał na Youtube!

youtube

Ostatnio na Youtube

Mistrz Pięknego Czytania

Jasełka 2018

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych cz.1

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych cz.2

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych cz.3

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych cz.4

Wróżby i zabawy andrzejkowe

11 Listopada

Ognisko patriotyczne

Ślubowanie klas pierwszych BSIS i SPP

17 milionów

Bicie Rekordu Polski!

Statystyki

Odsłon artykułów:
1969048

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Drodzy Rodzice!

Jeśli Wasze Dziecko jest niepełnosprawne, lub niepokoicie się, że jego rozwój przebiega nieprawidłowo, możecie Państwo skorzystać z bezpłatnej pomocy i wsparcia specjalistów Zespołów Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Zespole Szkół Nr 3 we Włocławku. Podmiotem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD) jest rodzina z małym dzieckiem, u którego wykryto nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym, m.in.: wcześniactwo, zaburzenia genetyczne, wady wrodzone, uszkodzenia narządów zmysłów (wzrok, słuch), problemy neurologiczne, uszkodzenia lub zaburzenia centralnego układu nerwowego, uszkodzenia lub zaburzenia aparatu ruchowego. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania, mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole, a także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem. Warunki objęcia dziecka i rodziny specjalistycznymi formami pomocy w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

 • Dzieci przyjmowane są na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydanej przez Zespół Orzekający w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz skierowanie Urzędu Miasta Włocławek.
 • Zespół orzekający wydaje opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, na podstawie, której dziecko i jego rodzina jest przyjmowane pod opiekę Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju.
 • Posiadanie przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, na czas edukacji przedszkolnej, nie wyklucza możliwości korzystania z zajęć organizowanych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Wymiar zajęć wczesnego wspomagania rozwoju wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu. Ogólna ilość godzin opiera się na decyzji Prezydenta Miasta Włocławek, natomiast poszczególne ilości godzi danej terapii ustala zespół specjalistów wspomagających rozwój dziecka w porozumieniu z rodzicami, zgodnie z potrzebami i możliwościami dziecka.

Główne cele zajęć WWRD stanowią:

 • Systematyczne dążenie do poprawy jakości życia dziecka.
 • Zapobieganie występowaniu lub/i pogłębianiu się nieprawidłowości w jego rozwoju psychoruchowym.
 • Pomoc dziecku w pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego, jakim dysponuje w zakresie funkcji poznawczych, rozwoju ruchowego, komunikacji i kontaktów społecznych.
 • Pomoc dziecku w budowaniu trwałych więzi i znaczących relacji z osobami w najbliższym otoczeniu.
 • Wyzwalanie i wzmacnianie samorzutnej aktywności społecznej, poznawczej i komunikacyjnej dziecka, przejawianej w różnych formach zabawy.
 • Pomoc dziecku w stopniowym osiąganiu coraz większej autonomii i samodzielności, na miarę jego potrzeb.

Główne przesłanki naszej placówki w zakresie prowadzenia zajęć WWRD

OFERUJEMY:

 • Zajęcia na wysokim poziomie prowadzone przez wykwalifikowany zespół specjalistów, który wspomaga rozwój dziecka z wykorzystaniem różnorodnych metod terapeutycznych.
 • Wielospecjalistyczną diagnozę rozwoju dziecka.
 • Wielospecjalistyczny, indywidualny program pracy z dzieckiem.
 • Wielospecjalistyczną terapię dostosowaną do potrzeb i możliwości dziecka.
 • Systematyczną ocenę postępów rozwoju dziecka.
 • Wspieranie rodziców, podnoszenie ich kompetencji w oddziaływaniach na dziecko, udzielanie instruktażu dotyczącego form pracy z dzieckiem, przekazywanie wskazówek i pomocy w przystosowaniu domu i otoczenia do potrzeb dziecka oraz pozyskaniu pomocy edukacyjnych i niezbędnego sprzętu.
 • Szeroką bazę sprzętu i pomocy specjalistycznych.

ZAPEWNIAMY WSPÓŁPRACĘ Z:

 • psychologiem,
 • oligofrenopedagogiem,
 • terapeutą osób z autyzmem,
 • logopedą,
 • neurologopedą,
 • surdologopedą,
 • surdopedagogiem,
 • tyflopedagogiem,
 • dogoterapeutą,
 • rehabilitantem ruchowym,
 • terapeutą Integracji Sensorycznej,
 • terapeutą behawioralnym w zależności od potrzeb dziecka.

Wczesne rozpoznanie problemów rozwojowych dziecka i objęcie go specjalistyczną opieką daje szansę na zminimalizowanie trudności rozwojowych lub ich całkowite wyeliminowanie.

 • 20151109_083238
 • 20151109_083521
 • 20151109_090757
 • 20151109_091024
 • 20151109_092454
 • 20151109_092917
 • 20151109_093245
 • 20151109_102407
 • 20151109_102715
 • 20151110_123502
 • 20151110_124642
 • DSC07956
 • DSC07969
 • DSC07986
 • DSC07989
 • DSC08005
 • DSC08009