×

Logowanie do Strefy nauczyciela


Zapomniałeś login?


Zapomniałeś hasło?

Strefa Rodzica

Statuty, regulaminy, procedury, zebrania, dzwonki itp... Więcej...

Punkt konsultacyjny

Punkt konsultacyjny dla rodziców i nauczycieli. Więcej...

Jesteśmy na Facebook

Jesteśmy też tutaj!

Zespół Szkół Nr 3

ZSnr3 Zapoznaj się ze wszystkimi typami szkół, które wchodzą w skład naszej placówki.

Wsparcie

Koła zainteresowań

Koła zainteresowańPo zajęciach oferujemy uczniom uczestnictwo
w kołach zainteresowań.

Nasz kanał na Youtube!

youtube

Ostatnio na Youtube

Mistrz Pięknego Czytania

Jasełka 2018

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych cz.1

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych cz.2

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych cz.3

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych cz.4

Wróżby i zabawy andrzejkowe

11 Listopada

Ognisko patriotyczne

Ślubowanie klas pierwszych BSIS i SPP

17 milionów

Bicie Rekordu Polski!

Statystyki

Odsłon artykułów:
1969149

Odwiedza nas 152 gości oraz 0 użytkowników.

Szkoła Podstawowa

Przyjmujemy uczniów do klas 1-8 z niepełnosprawnością intelektualną posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną.

Do Szkoły Podstawowej uczęszczają uczniowie w wieku od 7 do 20 lat. Nauka w szkole podstawowej trwa 8 lat:

 • I etap edukacyjny - klasy 1 - 3,
 • II etap edukacyjny - klasy 4 - 8.

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim przystępują do zewnętrznego sprawdzianu wiadomości i umiejętności w klasie 8. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej uczniowie mogą kontynuować naukę w Branżowej Szkole I stopnia.

Prowadzimy również klasy dla dzieci z autyzmem oraz klasy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Nasza szkoła zapewnia każdemu uczniowi edukację na poziomie odpowiednim do jego potrzeb i możliwości. Nasi uczniowie mają możliwość prezentowania swoich osiągnięć w szkole przed kolegami, ale również na terenie miasta i regionu. Uczniowie objęci są zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi i zajęciami, których szczegółowy opis znajduje się w menu - zajęcia specjalistyczne. Każdy uczeń wymagający rehabilitacji ruchowej korzysta z niej u nas nieodpłatnie. Aby uczniowie naszej szkoły mogli korzystać z dobrodziejstw, jakie wynikają z przynależności Polski do Unii Europejskiej, realizują naukę języka angielskiego. Szkoła zapewnia uczniom i rodzicom wsparcie terapeutyczne pedagoga i psychologa szkolnego.

Nauka w szkole jest ukierunkowana na:

 • rozwijanie w jak najpełniejszym zakresie osobowości, oraz zdolności umysłowych i fizycznych dziecka
 • rozwijanie w dziecku szacunku do praw i obowiązków człowieka,
 • rozwijanie w dziecku szacunku do jego rodziców, wychowawców i osób starszych,
 • rozwijanie w dziecku poszanowania środowiska naturalnego,
 • przygotowanie dziecka do życia w wolnym społeczeństwie w duchu zrozumienia, pokoju i równości,
 • przygotowanie dziecka do życia w społeczeństwie informacyjnym.

Współpracujemy z rodzicami

Szkoła nasza nieustannie zachęca do współpracy w procesie wychowawczym rodziców i opiekunów prawnych, gdyż przede wszystkim ich aktywny współudział może przyczynić się do lepszych wyników działalności wychowawczej szkoły. Praca wychowawcza jest prowadzona zgodnie z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły. Prowadzona jest szeroka działalność prozdrowotna i profilaktyczna.

Ciekawa oferta zajęć rewalidacyjnych zaspokaja indywidualne potrzeby edukacyjne i wychowawcze uczniów. Na dużą uwagę zasługuje przyjazny klimat szkoły, baza i jej wyposażenie. Dużym atutem naszej szkoły są bardzo dobrze wyposażone sale do prowadzenia zajęć z: rehabilitacji ruchowej, TISu, dogoterapii, logopedii.

Zajęcia rewalidacyjne

 • DSC_TIS
 • DSC_dog
 • DSC_dogo
 • DSC_montessori
 • DSC_umuzy
 • DSCgim._korekcyjna
 • logopedia
 • rehabilitacja
 • rewalid indywidualna
 • socjoterapia
 • z. dyd-wyr
 • z.korek-kompensacyjne