Strefa Rodzica

Statuty, regulaminy, procedury, zebrania, dzwonki itp... Więcej...

Punkt konsultacyjny

Punkt konsultacyjny dla rodziców i nauczycieli. Więcej...

Statystyki

Odsłon artykułów:
1942383

Odwiedza nas 79 gości oraz 0 użytkowników.

Samorząd Uczniowski

W Zespole Szkół nr 3 we Włocławku działają Samorządy Uczniowskie na poziomie każdej ze szkół. Pracą samorządów kierują ich przedstawiciele wspierani przez nauczycieli – opiekunów. Celem pracy Samorządów Uczniowskich jest wzbudzanie u uczniów motywacji do wysiłku, kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie i innych, dążenie do życia w społeczeństwie w poczuciu przynależności do niego. Opiekunowie dzieci i młodzieży pragną, by ich wychowankowie nabyli nowe umiejętności przydatne w życiu codziennym tj.: organizacja czasu wolnego, planowanie działań, odkrywanie własnych predyspozycji. Poprzez uczestnictwo w życiu szkoły umocnią wiarę we własne możliwości, osiągną sukcesy, odkryją radość działania i zostaną wyposażeni w optymizm na przyszłość. Opiekunom Samorządów Uczniowskich przyświeca myśl Janusza Korczaka:

„Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil” Janusz Korczak

PLANY PRACY

Przedszkole i Szkoła Podstawowa (kl. I-III): pobierz
Szkoła Podstawowa (kl. IV-VIII) i Gimnazjum: pobierz
Szkoła Branożowa I Stopnia, ZSZ i SPP: pobierz

Przedszkole - Szkoła Podstawowa - Gimnazjum

Przewodniczący: Kacper Tomaszewski kl.7a

 Z-ca Przewodniczącego: Lidia Chojnacka kl. 3a 

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
I SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

PRZEWODNICZĄCY Michał Szmajdziak kl. 3b ZSZ
Anna Kęsicka kl. 2b ZSZ
Roman Górski kl. 3b ZSZ
Daria Rykowska kl. D3 SPP

opiekunowie SU: mgr Agnieszka Łukasiak – Politowska mgr Agnieszka Łukomska mgr Marta Pałucka - Lewandowska