×

Logowanie do Strefy nauczyciela


Zapomniałeś login?


Zapomniałeś hasło?

Strefa Rodzica

Statuty, regulaminy, procedury, zebrania, dzwonki itp... Więcej...

Punkt konsultacyjny

Punkt konsultacyjny dla rodziców i nauczycieli. Więcej...

Podręczniki 2017/2018

Szkolny wykaz podręczników obowiązujących w Zespole Szkół Nr 3 na rok szkolny 2017/2018. >> pobierz

Jesteśmy na Facebook

Jesteśmy też tutaj!

Zespół Szkół Nr 3

ZSnr3 Zapoznaj się ze wszystkimi typami szkół, które wchodzą w skład naszej placówki.

Wsparcie

Nasz kanał na Youtube!

youtube

Ostatnio na Youtube

Zakończenie roku szkolnego

Magiczny dywan

MOTO KREW 2018

Pożegnanie absolwentów SPP

Bezpieczeństwo w sieci

Konkurs "Wiedza i umiejętności II"

Akademia szkolna - 3 Maja

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Otwarcie sali do hortiterapii

Konferencja

Otwarcie Ośrodka Koordynacyjno - Rehabilitacyjno - Ruchowego

Statystyki

Odsłon artykułów:
1871357

Odwiedza nas 62 gości oraz 0 użytkowników.

Pedagog

Kilka słów o nas...

SZKOŁA PODSTAWOWA

Barbara Ossowicka – absolwentka pedagogiki UMK. Obejmuję pomocą pedagogiczną rodziców i dzieci uczestniczące w zajęciach Wczesnego Wspomagania Rozwoju i dzieci w Przedszkolu, oraz uczniów Szkoły Podstawowej. Biorę udział w zespołach planujących i koordynujących udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. Prowadzę działania wychowawcze i profilaktyczne. Współpracuję z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami wspierającymi wychowanie dzieci i młodzieży. Prowadzę indywidualne i grupowe rozmowy, udzielając wsparcia w procesie wychowania i w trudnych sytuacjach życiowych, oraz kieruję do specjalistów lub instytucji służących dzieci i rodzinie. Wysłuchuję wszystkich życzliwie i z uwagą. Zapewniam dyskrecję.

W roku szkolnym 2017 / 2018 zapraszam w godzinach:

  • poniedziałek 8.30 - 13.30
  • wtorek 8.30 – 14.00
  • środa 8.00 – 16.00
  • czwartek 8.00 – 12.30 i 13.15-14.15

Tel. 54/ 412 10 41 w. 11

Barbara Ossowicka - Pedagog szkolny - Szkoła Podstawowa

 

Katarzyna Migdalska - Absolwentka WSP w Bydgoszczy na kierunku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz logopedii na Uniwersytecie Gdańskim, oligofrenopedagog, surdopedagog, socjoterapeutka. Wsparciem obejmuje uczniów, nauczycieli i rodziców w poziomie szkoły podstawowej klas IV-VI. Wspomaga w pracy wychowawczo –profilaktycznej nauczycieli, służy wsparciem rodzicom i uczniom w rozwiązywaniu sytuacji trudnych, wierząc, że o problemach należy głośno i otwarcie mówić, gdyż tylko wówczas możliwa jest skuteczna pomoc.

W roku szkolnym 2017 / 2018 zapraszam w godzinach:

  • poniedziałek 11.30 – 16.00
  • wtorek 8.00 – 16.00
  • środa 10.45 – 13.15
  • czwartek 10.30 – 15.30
  • piątek 8.00 - 12.00

 GIMNAZJUM

 Aneta Korzeniewska - oligofrenopedagog, pedagog, logopeda dyplomowany. Jako pedagog gimnazjum zajmuję się specyficznymi problemami dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Udzielam wsparcia i porady, dostrzegam mocne strony każdego mojego ucznia oraz zauważam, co w nim jest najlepszego. Organizuję spotkania, imprezy profilaktyczno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą. Zapraszam uczniów, rodziców oraz nauczycieli do wspólnego przyjrzenia się i pokonania różnorodnych trudności pojawiających się zarówno na terenie szkoły, jak i poza nią. Prowadzę indywidualne i grupowe rozmowy wspierające.

Aneta Korzeniewska

Aneta Korzeniewska - Pedagog szkolny - Gimnazjum

>>pobierz ulotkę<< 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA i ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 

 Agnieszka Łukomska - w 2003 roku ukończyła studia wyższe na kierunku edukacja i rewalidacja upośledzonych umysłowo oraz praca socjalna. Od września 2003 roku jest nauczycielem w Zespole Szkół nr 3 we Włocławku. W roku 2014 uzyskała stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Od 2015 roku pełni funkcję pedagoga w Zasadniczej Szkole Zawodowej i Szkole Przysposabiającej do Pracy. Zajmuje się między innymi diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów wychowawczych, udzielaniem pomocy pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb. Zapewnia pomoc uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych. Otacza opieka uczniów i ich najbliższych. Współpracuje z osobami i instytucjami niosącymi pomoc i wsparcie niepełnosprawnym. Pani Agnieszka ma bardzo dobry, pełen empatii kontakt z uczniami, którzy darzą ją zaufaniem i sympatią, dlatego drzwi od jej gabinetu są zawsze dla nich otwarte.

Godziny pracy w roku szkolnym 2017/2018

Poniedziałek 8:00 - 15:00
Wtorek 8:00 - 12:30
Środa 8:00 - 13:30
Czwartek 8:00 - 15:00
Piątek 8:00 - 14:00

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Joanna Kołodziej - absolwentka WSP Bydgoszcz, pedagog, oligofrenopedagog, doradca zawodowy. Podejmuje działania wychowawcze, opiekuńcze, profilaktyczne i terapeutyczne wynikające z przepisów prawa oświatowego, potrzeb i specyfiki szkoły oraz działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów. Współpracuje z nauczycielami, wychowawcami, rodzicami, instytucjami pozaszkolnymi w celu dostosowania wymagań edukacyjnych, mediowania i negocjowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

Godziny pracy w roku szkolnym 2017/2018

Poniedziałek 8:00 - 12:30
Wtorek 9.40 - 14.40
Środa 8:00 - 12:30
Czwartek 8:00 - 15:00
Piątek 8:00 - 11:00