Metoda Montessori

Metoda Marii Montessori daje uczniowi z niepełnosprawnością możliwość poznawania świata inaczej, bardziej go doświadczając na sobie. Dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność, przy współpracy z nauczycielem. ,,Pomóż mi samemu to zrobić"- w tych słowach zawiera się istota metody. Punktem centralnym pedagogicznej teorii Montessori jest uczeń, jego rozwój w najkorzystniejszych warunkach. Ważną rolę w pracy tą metodą odgrywa przygotowane otoczenie oraz pomoce dydaktyczne tzw. materiał rozwojowy. Montessoriańskie pomoce dydaktyczne kształcą wszystkie zmysły. Uczniowie mogą, smakować, wąchać, słuchać, patrzeć, dotykać. Mogą przede wszystkim pracować w indywidualnym tempie i według indywidualnej potrzeby. Najważniejszą bowiem zasadą w przygotowanym otoczeniu jest zasada wolnego wyboru aktywności, czasu, formy i miejsca pracy. Podczas zajęć typu montessoriańskiego nauczyciel wspomaga ucznia, pełni rolę doradcy, przyjaciela, a nie kontrolera. Pomaga dziecku samodzielnie odkrywać rzeczywistość.

  • SAM_4972
  • SAM_4973
  • SAM_4975
  • SAM_4976