×

Logowanie do Strefy nauczyciela


Zapomniałeś login?


Zapomniałeś hasło?

Punkt konsultacyjny

Punkt konsultacyjny dla rodziców i nauczycieli. Więcej...

Strefa Rodzica

Statuty, regulaminy, procedury, zebrania, dzwonki itp... Więcej...

Wypożyczalnia rowerów trójkołowych

Regulamin, dokumenty, informacje... Więcej

Jesteśmy na Facebook

Jesteśmy też tutaj!

Zespół Szkół Nr 3

ZSnr3 Zapoznaj się ze wszystkimi typami szkół, które wchodzą w skład naszej placówki.

Wsparcie

Koła zainteresowań

Koła zainteresowańPo zajęciach oferujemy uczniom uczestnictwo
w kołach zainteresowań.

Nasz kanał na Youtube!

youtube

Ostatnio na Youtube

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Międzyszkolny Turniej Zawodowy

Otwarcie wypożyczalni rowerów trójkołowych

Przyjaźnie dla Autyzmu

Przedstawienie profilaktyczne "Światłocień"

Teledysk na 8 Marca

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych cz.1

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych cz.2

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych cz.3

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych cz.4

Bicie Rekordu Polski!

Statystyki

Odsłon artykułów:
2088342

Odwiedza nas 108 gości oraz 0 użytkowników.

Gimnazjum

Kto może zostać uczniem gimnazjum?

Uczniem gimnazjum może zostać absolwent szkoły podstawowej. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zasady rekrutacji - wymagane dokumenty:

 • orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 • skierowanie do szkoły,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie z OKE o wynikach sprawdzianu,
 • podanie o przyjęcie do gimnazjum.

Jak długo trwa nauka w gimnazjum?

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym nauka w gimnazjum trwa 3 lata (z możliwością przedłużenia), ale nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia. Uczniowie posiadający orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim kończą naukę w gimnazjum najpóźniej w roku szkolnym, w którym uzyskują wiek 25 lat.

Jakie są cele i priorytety nauczania w gimnazjum?

Kształcenie w naszej szkole ma na celu wyposażenie każdego ucznia w wiadomości i umiejętności tak, by:

 • w całości wykorzystywał swój potencjał intelektualny,
 • odniósł sukces edukacyjny potwierdzony wynikami na egzaminie gimnazjalnym,
 • kontynuował naukę w zasadniczej szkoły zawodowej i uzyskał kwalifikacje w wymarzonym zawodzie,
 • w sposób komunikatywny porozumiewał się z otoczeniem,
 • zdobył niezależność życiową,
 • był zaradny w życiu codziennym,
 • uczestniczył w różnych formach życia społecznego,
 • znał, rozumiał i przestrzegał ogólnie przyjęte normy społeczne.

Jak uczymy?

Dla każdego ucznia gimnazjum zespół nauczycieli i specjalistów opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, który jest dostosowany do jego potrzeb i możliwości. Czas i tempo pracy z uczniami uwzględnia predyspozycje młodzieży gimnazjalnej. Możliwe jest zatem wydłużenie lub skrócenie czasu pracy. Szanujemy inność młodych ludzi, którzy w nasze ręce złożyli odpowiedzialność za swój rozwój. W przypadku wysokiej absencji bądź problemów percepcyjnych uczniowie mogą uzupełniać braki na zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych. W przypadku uczniów mających istotne problemy z pojmowaniem świata nacisk kładziemy na poprawę funkcjonowania w społeczeństwie oraz usprawnianie u uczniów zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych. Zajmują się tym specjaliści na zajęciach rewalidacji indywidualnej. Szkoła w sposób systematyczny i celowy współpracuje z licznymi instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym. Wspólnie podejmowane inicjatywy wpływają korzystnie na rozwój uczniów.

Co zapewniamy?

Szkoła dysponuje dobrze wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi (polonistyczną matematyczno – przyrodniczą, komputerową, muzyczną, techniczną itp.) oraz salami zajęć specjalistycznych (sala rehabilitacji, gabinet logopedii, sala doświadczeń świata, sala felinoterapii, dogoterapii, sala gimnastyki korekcyjnej). Do dyspozycji uczniów są: biblioteka szkolna, świetlica, sala gimnastyczna, siłownia, stołówka.

Pomoc dla ucznia!

 • wykwalifikowanych specjalistów w zakresie: pracy z dziećmi z autyzmem, rewalidacji, logopedii, rehabilitacji ruchowej, gimnastyki korekcyjnej, socjoterapii, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, felinoterapii, dogoterapii,
 • w uzasadnionych przypadkach dowóz busem do placówki,
 • podstawową opiekę medyczną,
 • możliwość zjedzenia posiłku w szkole, możliwość korzystania z internatu dla dziewcząt w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym we Włocławku prowadzonym przez Siostry Orionistki.

Koła zainteresowań

W szkole prowadzone są kółka zainteresowań powoływane w zależności od oczekiwań naszych wychowanków. Obecnie działają: koło matematyczne, koło muzyczne, chór, koło techniczne „Sprawne ręce”, SKS, kółko plastyczne „Mandale”, koło informatyczne, szkolne koło PCK, kółko zdrowia i urody.