×

Logowanie do Strefy nauczyciela


Zapomniałeś login?


Zapomniałeś hasło?

Strefa Rodzica

Statuty, regulaminy, procedury, zebrania, dzwonki itp... Więcej...

Punkt konsultacyjny

Punkt konsultacyjny dla rodziców i nauczycieli. Więcej...

Jesteśmy na Facebook

Jesteśmy też tutaj!

Zespół Szkół Nr 3

ZSnr3 Zapoznaj się ze wszystkimi typami szkół, które wchodzą w skład naszej placówki.

Wsparcie

Koła zainteresowań

Koła zainteresowańPo zajęciach oferujemy uczniom uczestnictwo
w kołach zainteresowań.

Nasz kanał na Youtube!

youtube

Ostatnio na Youtube

Mistrz Pięknego Czytania

Jasełka 2018

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych cz.1

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych cz.2

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych cz.3

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych cz.4

Wróżby i zabawy andrzejkowe

11 Listopada

Ognisko patriotyczne

Ślubowanie klas pierwszych BSIS i SPP

17 milionów

Bicie Rekordu Polski!

Statystyki

Odsłon artykułów:
1969123

Odwiedza nas 117 gości oraz 0 użytkowników.

Gimnazjum

Kto może zostać uczniem gimnazjum?

Uczniem gimnazjum może zostać absolwent szkoły podstawowej. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zasady rekrutacji - wymagane dokumenty:

 • orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 • skierowanie do szkoły,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie z OKE o wynikach sprawdzianu,
 • podanie o przyjęcie do gimnazjum.

Jak długo trwa nauka w gimnazjum?

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym nauka w gimnazjum trwa 3 lata (z możliwością przedłużenia), ale nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia. Uczniowie posiadający orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim kończą naukę w gimnazjum najpóźniej w roku szkolnym, w którym uzyskują wiek 25 lat.

Jakie są cele i priorytety nauczania w gimnazjum?

Kształcenie w naszej szkole ma na celu wyposażenie każdego ucznia w wiadomości i umiejętności tak, by:

 • w całości wykorzystywał swój potencjał intelektualny,
 • odniósł sukces edukacyjny potwierdzony wynikami na egzaminie gimnazjalnym,
 • kontynuował naukę w zasadniczej szkoły zawodowej i uzyskał kwalifikacje w wymarzonym zawodzie,
 • w sposób komunikatywny porozumiewał się z otoczeniem,
 • zdobył niezależność życiową,
 • był zaradny w życiu codziennym,
 • uczestniczył w różnych formach życia społecznego,
 • znał, rozumiał i przestrzegał ogólnie przyjęte normy społeczne.

Jak uczymy?

Dla każdego ucznia gimnazjum zespół nauczycieli i specjalistów opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, który jest dostosowany do jego potrzeb i możliwości. Czas i tempo pracy z uczniami uwzględnia predyspozycje młodzieży gimnazjalnej. Możliwe jest zatem wydłużenie lub skrócenie czasu pracy. Szanujemy inność młodych ludzi, którzy w nasze ręce złożyli odpowiedzialność za swój rozwój. W przypadku wysokiej absencji bądź problemów percepcyjnych uczniowie mogą uzupełniać braki na zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych. W przypadku uczniów mających istotne problemy z pojmowaniem świata nacisk kładziemy na poprawę funkcjonowania w społeczeństwie oraz usprawnianie u uczniów zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych. Zajmują się tym specjaliści na zajęciach rewalidacji indywidualnej. Szkoła w sposób systematyczny i celowy współpracuje z licznymi instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym. Wspólnie podejmowane inicjatywy wpływają korzystnie na rozwój uczniów.

Co zapewniamy?

Szkoła dysponuje dobrze wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi (polonistyczną matematyczno – przyrodniczą, komputerową, muzyczną, techniczną itp.) oraz salami zajęć specjalistycznych (sala rehabilitacji, gabinet logopedii, sala doświadczeń świata, sala felinoterapii, dogoterapii, sala gimnastyki korekcyjnej). Do dyspozycji uczniów są: biblioteka szkolna, świetlica, sala gimnastyczna, siłownia, stołówka.

Pomoc dla ucznia!

 • wykwalifikowanych specjalistów w zakresie: pracy z dziećmi z autyzmem, rewalidacji, logopedii, rehabilitacji ruchowej, gimnastyki korekcyjnej, socjoterapii, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, felinoterapii, dogoterapii,
 • w uzasadnionych przypadkach dowóz busem do placówki,
 • podstawową opiekę medyczną,
 • możliwość zjedzenia posiłku w szkole, możliwość korzystania z internatu dla dziewcząt w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym we Włocławku prowadzonym przez Siostry Orionistki.

Koła zainteresowań

W szkole prowadzone są kółka zainteresowań powoływane w zależności od oczekiwań naszych wychowanków. Obecnie działają: koło matematyczne, koło muzyczne, chór, koło techniczne „Sprawne ręce”, SKS, kółko plastyczne „Mandale”, koło informatyczne, szkolne koło PCK, kółko zdrowia i urody.